service jobberServiceindustrien er bygget opp av forskjellige næringer, selskaper og individer som gir en rekke tjenester direkte til forbrukere og forretninger. Ansatte innen service inkluderer alt fra mennesker som jobber innen reiseliv, finans, kommunikasjonsbyråer og kundeservice. Vi kan si at alle som genererer inntekt uten å direkte selge et fysisk produkt, vil falle under servicearbeid paraplyen. Noen jobber innen denne kategorien kan kreve høyere utdanning, mens andre ikke gjør det. Med et bredt spekter av forskjellige yrker og forskjellige krav til kvalifikasjoner, vil også lønnen naturlig nok variere stort fra en stilling til en annen.

Her skal vi ta en titt på noen av de forskjellige yrkene og jobbene innenfor service-sektoren, og også belyse hvor mange mennesker det er som kan inkluderes i en slik kategori.

Transport

Transportsektoren er en viktig sektor som ansetter store mengder mennesker i tjenesteytende posisjoner. Blant de finner vi togførere, billettselgere, flyverter og vertinner, og piloter. Disse yrkene har som primære oppgave å sørge for at alle passasjerer får en trygg og god reise fra en plass til en annen. For at det skal skje må vi også inkludere andre store yrker som mekanikere, ingeniører, og alle de som har som oppgave å sørge for at transport systemene fungerer effektivt, sikkert og optimalt. Transportfirmaer ansetter også selgere og kundeservicemedarbeidere. Oppgaven deres er å drive inntekter for selskapet og sørge for at kundene blir godt ivaretatt.

Serveringsbransjen

Serveringsbransjen inkluderer selskaper som selger mat, drikke og tilbyr overnatting. Altså typiske restauranter, barer og hoteller. Servitører og bartender jobber i alle slike lokasjoner og er grunnleggende yrker i serviceindustrien. I noen tilfeller vil de også basere en stor del av lønnen sin på tips fra kunder. Mens bartendere og servitører er de servicemenneskene kundene forholder seg til, er det flere yrker som opererer i bakgrunnen. Det inkluderer jobber som kokker, innkjøpsmedarbeidere, vaskehjelper, kundeservice og resepsjonister. I tillegg vil det være en administrasjon som tar seg av driften av selskapet, ansettelsesforhold og som skal løse eventuelle problem som måtte dukke opp. Alle disse stillingene vil falle naturlig inn under servicenæringen.

Finans

En annen viktig sektor er finans. Her finner vi bankmedarbeidere, ansatte i forsikringsselskaper og eiendom. Disse jobbene forsøker å dekke et finansielt behov hos en kunde gjennom ting som eiendomsmegling, banklån og rådgivning. I tillegg finnes også advokater og regnskapsførere som hjelper til med egen spesifikk rådgivning om lov, skatt og generell økonomi.

Forskjeller med og uten formell utdanning

Generelt sett ser man at de som er ansatt som selgere og kundeservicemedarbeidere, ofte arbeid som ikke krever noe formell utdanning, er yngre mennesker. Ofte også i sin første jobb. Det fører til at personer i slike stillinger gjerne ikke blir like lenge i sine stillinger som andre servicerelaterte yrker. Spesielt i forhold til yrker som advokater, leger og ingeniører som krever lengre utdanning, kan det være store forskjeller på både lengden man bli i en jobb og lønnen man får betalt. Med visse unntak, spesielt i enkelte salgsyrker, vil servicemedarbeidere som tatt en formell utdanning, ligge noen hakk høyere lønnsmessig enn de som ikke har det.