Service NorgeService-sektoren i Norge består av en rekke forskjellige industrier. Sektoren dekker alt fra industrier som er regulert av norsk lovgivning, og styrt i stor grad på statlig hold, til frie selskaper og industrier som tar del i den internasjonale markedsplassen og konkurransen. Det er et bredt spekter av forskjellige yrker, fra hotellnæring til maritim virksomhet, hvor alle er viktige deler for Norges økonomi. Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på service-sektoren i landet.

Servicenæringen i Norge

I Norge, som i andre OECD land, har antallet ansatte i en form for produksjon senket seg gradvis de siste tiårene, mens antallet i service-sektoren har steget. Dette var vi også inne på i artikkel om servicenæringen generelt tidligere. Spesielt mellom 1979 og 1996 steg sektoren for service med hele 60%. Det hadde klar sammenheng med utviklingen av den norske industrien, som igjen hadde positiv effekt på utviklingen av servicenæringen. En av de viktigste faktorene for økt vekst i en slik næring er økt industriell produksjon og innovasjon. Den store veksten fram til 1996 står som et godt eksempel på det.

Som et resultat av den økende globaliseringen, og med enklere tilgang til kommunikasjonsteknologi og elektronisk handel, har flere typer serviceyrker blitt økende utsatt for internasjonal konkurranse. Det har igjen vært med på å dempe veksten noe de siste årene.

Service-sektoren er i seg selv arbeidskrevende, og er i dag dominert av små til mellomstore bedrifter. Den private sektoren inneholder også en stor andel selvstendig næringsdrivende personer, men trenden viser en økt dreining mot større riksdekkende kjeder.

Vi skal nå ta en nærmere gjennomgang på noen viktige industrier innen servicenæringen i Norge. Det er turisme, detaljhandel og maritim virksomhet.

Turisme

Turisme står for rundt 15% av den totale inntekten fra service-sektoren i Norge i dag. En stor andel av de 15% kommer fra hotell og overnattingsnæringen. Det er i dag godt over 1000 forskjellige hoteller med over 140.000 sengeplasser rundt i landet, og nesten 1000 forskjellige campingplasser. Det er ikke bare mange ansatte direkte relatert til driften av overnattingsplassene, men de er også viktige for lokale bedrifter. Hoteller tiltrekker seg besøkende, noe som igjen skaper inntekter for nærmiljøet. Rundt 32% av alle overnattinger på hotell blir gjort av turister fra utlandet, hvor den kanskje største attraksjonen vi har er vår urørte natur og kystlandskap.

Detaljhandel

Som et resultat av at Norge er et relativt lite, tynt befolket land, er det få selskaper innen detaljhandel som har utviklet seg til å bli en anerkjent internasjonal aktør. Selv noen av de større selskapene er forholdsvis liten, selv med nordisk standard. På tross av det er detaljhandelen en viktig industri, spesielt for den generelle sysselsettingen. Noen av de mest kjente kjedene vi har er Rema 1000, ICA og Rimi. Foruten direkte butikkhandel er elektronisk handel innad i Norge blitt svært utbredt, på lik linje med andre vestlige land hvor en stor del av innbyggerne har tilgang til en personlig datamaskin.

Maritim virksomhet

Et annet viktig ledd innen servicenæringen i Norge er den maritime virksomheten. Den representerer på lik linje med detaljhandel og turisme en viktig industri for sysselsetting innad i landet. I tillegg representerer den også kjernen i norsk eksportvirksomhet. Rundt de maritime bedriftene er det også vokst fram forskjellige virksomheter som supplerer skipsfarten med utvikling av utstyr, megling, finansiering og konstruksjon. Bare eksportvirksomheten innen skipsfart genererer omlag 52 milliarder kroner årlig i inntekter.