Turisme er en av verdens største industrier, og også den som vokser raskest. Turisme kan gi store fordeler for de besøkte destinasjonene, både lokalt og nasjonalt. Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på turismeøkonomien, og også se hvordan den påvirker servicenæringen.

Største inntektskilde og økonomi

FerieTurisme, som er en arbeidskrevende industri som trenger ansatte i alle ledd, er en viktig form for sysselsetting i flere land. Vi deler ofte turismeøkonomien inn i to deler, den direkte berørte og indirekte. Den direkte er de selskapene og menneskene som jobber direkte med reisende, og tjener penger basert på det. Indirekte er de som tjener på turisme gjennom ringvirkningen den skaper. Et eksempel på det er lokale butikker som besøkende handler hos.

Turisme er en av de viktigste inntektskildene til en tredjedel av de såkalt u-landene, men det er også en ekstremt viktig inntektskilde i den vestlige verden. Om vi bruker Norge som et eksempel så viste beregninger fra Statistisk Sentralbyrå i 2011 at turisme sto for en omsetting på hele 130 milliarder kroner.  Et annet eksempel på et industrialisert land hvor turisme er svært viktig er New Zealand. I deler av landet hvor det er begrenset med muligheter for annen industri som i Wanaka og Bay of Island, har turisme sørget for inntektsbringende arbeid til hele lokalsamfunnet. I New Zealand står turisme for nesten 5% av den totale BNP.

Som vi var inne på, så er det ikke bare selve turistnæringen og de som direkte jobber i den som tjener på turisme. Turisme vil ha en “bølgeeffekt” gjennom hele samfunnet. Vi kan måle en slik bølgeeffekt ved å se på forholdet mellom hvor mye penger turister bruker som blir reinvestert tilbake i økonomien til et land. For eksempel på Fiji, en nasjon helt avhengig av turisme, er det beregnet at for hver krone som blir brukt i landet, blir 72% reinvestert tilbake i økonomien.

Turisme gir stor sysselsetting innen service

Det er beregnet at over 260 millioner mennesker arbeider direkte innen turismesektoren på verdensbasis, noe som er over 8% av den globale arbeidende befolkningen. I enkelte turistavhengige land, som blant annet de Karibiske øyene, er nesten 25% av jobbene knyttet til turisme. Ser man på den indirekte sysselsettingen, som når et byggfirma blir leid inn for å konstruere et nytt hotell, er tallet enda høyere.

På tross av at turisme er en svært viktig del av sysselsettingen innen servicenæringen, og at turisme som industri vokser, er det enkelte steder man ser nedskjæringer i antall ansatte. Det kan man se i sammenheng med den teknologiske utviklingen de siste årene. Spesielt inntoget av internett og allmenn bruk av datamaskiner har hatt stor innvirkning på enkelte deler av turismesektoren. Enkle ting som at man kan bestille reiser på egenhånd på nett har ført til en nedgang i antall reiseselskaper, og behovet for ansatte i gjenværende selskaper har gått ned. Men sett helhetlig på sektoren er det fortsatt en relativ liten del av industrien som er rammet, og behovet for flinke mennesker innen turisme og servicenæringen er alltid til stedet